Mijn Partij! = Uw Partij

de gemeente, dat zijn wij zelf!

Programma en hoofdpunten 2014 - 2018

Klik HIER om de conceptversie van het programma 2018 - 2022 alvast te lezen, die nog wel door de ALV vastgesteld dient te worden)

Starterswoningen op korte termijn

Al enige tijd is er discussie over het realiseren van extra starterswoningen in de kernen. Het bouwprogramma voor de komende jaren voorziet hier niet in, en het college ziet geen kansen om bovenop het huidige bouwprogramma deze noodzakelijke starterswoningen een plek te geven.

Wij zien die kans wel. Om te beginnen voor de kern Schipluiden. De vrachtwagenparkeerplaats is een uitstekende locatie om deze extra woningen te realiseren. Deze parkeerplaats heeft zijn functie grotendeels verloren, het is een troosteloos stuk asfalt. Vrachtwagens parkeren er nog maar nauwelijks. Daarnaast zien wij het op deze wijze van faciliteren van (transport)bedrijven niet als taak van de overheid, de locatie is in eigendom van de gemeente. In de kernen Maasland en Den Hoorn zijn inmiddels ook geen openbare vrachtwagenparkeerplaatsen meer.

Lees meer...

Tweede termijn begroting Mijn Partij! 08-11-2016

Mijn Partij! wil beginnen met de ambtenaren te bedanken voor het vele goede werk dat zij weer verricht hebben om de gemeenteraad van een goede begroting te voorzien en de technische vragen en de beschouwingen van een antwoord te voorzien.

We hebben gehoord dat niet alle vragen die gesteld zijn van technisch aard waren. Dat klopt, maar soms is het belangrijk om de achtergrond achter de cijfers helder te krijgen. Dit geldt vooral als we een college hebben dat allerlei nieuwe zaken, zonder het vermelden van achterliggende motivatie, er doorheen wil fietsen. Dat betekent dat er soms ook inhoudelijke vragen gesteld worden. Ook Mijn Partij! heeft zich hieraan schuldig gemaakt. En het heeft een hoop helderheid gegeven.

Lees meer...

 twitter