Mijn Partij! = Uw Partij

de gemeente, dat zijn wij zelf!

Tweede termijn begroting Mijn Partij! 08-11-2016

Mijn Partij! wil beginnen met de ambtenaren te bedanken voor het vele goede werk dat zij weer verricht hebben om de gemeenteraad van een goede begroting te voorzien en de technische vragen en de beschouwingen van een antwoord te voorzien.

We hebben gehoord dat niet alle vragen die gesteld zijn van technisch aard waren. Dat klopt, maar soms is het belangrijk om de achtergrond achter de cijfers helder te krijgen. Dit geldt vooral als we een college hebben dat allerlei nieuwe zaken, zonder het vermelden van achterliggende motivatie, er doorheen wil fietsen. Dat betekent dat er soms ook inhoudelijke vragen gesteld worden. Ook Mijn Partij! heeft zich hieraan schuldig gemaakt. En het heeft een hoop helderheid gegeven.

Lees meer...

Wonen in Midden-Delfland

Al enkele jaren wordt er veel gebouwd in Midden-Delfland. Voor het grootste deel in Den Hoorn. En nu er bijna geen bouwprojecten meer mogelijk zijn heeft het college eindelijk een voorzet gedaan voor een visie op wonen in Midden-Delfland. Een extern bureau heeft gekeken naar de bevolkingssamenstelling in de drie kernen en hoe die zou moeten zijn om ook in de toekomst de vitaliteit te bewaren. Daartoe is ook geïnventariseerd wat de wensen van ouderen zijn. De gemeente is tenslotte aan het vergrijzen.

Lees meer...

Maaslandse Poort. Laat uw stem horen!

Terwijl ik dit schrijf ligt het plan “ontwikkelingskader Maaslandse Poort” ter inzage  (www.middendelfland.nl Link Stukken ter inzage, links op de voorpagina). Deze is door de gemeenteraad vrijgegeven voor inspraak. Mijn Partij! heeft hier enkele zorgen over en zet er enkele vraagtekens bij. Ook tijdens de gemeenteraad bleek dat niet iedereen dit plan ondersteunt en hebben ook enkele omwonenden ingesproken.

Lees meer...

 twitter