eenzaam.jpg

Speerpunten voor Midden-Delfland

Speerpunten Midden Delfland groot 2

 

Om u te helpen om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart de juiste keus te maken, heeft Mijn Partij! de belangrijkste speerpunten voor u op een rij gezet. Hier leest u de speerpunten die betrekking hebben op de hele gemeente en het buitengebied. 

 

Heilige huisjes of alle opties open?

Waar een probleem is, is een oplossing. Maar daarvoor is het soms noodzakelijk om dingen eens van een andere kant te bekijken dan tot nu toe werd gedaan. Heilige huisjes, zoals afspraken die in een ver verleden zijn gemaakt of plekken waar slechts een klein deel van de gemeenschap waarde aan hecht, zijn ook mogelijkheden die onderzocht moeten worden.

Zorgvuldig en weloverwogen
Dit betekent niet dat we hierbij over één dag ijs gaan of radicaal handelen. We zullen alle betrokken partijen altijd betrekken in het vooronderzoek. Maar als een beslissing zorgvuldig en weloverwogen wordt gemaakt én het groter belang voor de gemeenschap opweegt tegen de bezwaren, staan álle opties open. 


 

Landelijk of lokaal?

Lokale politieke partijen zijn moeilijk te plaatsen in het klassieke links- en rechtssysteem, zoals in de landelijke politiek. En dat is precies wat een lokale partij zo waardevol maakt. Mijn Partij! zit niet vast aan een landelijk opgelegde strategie, een specifieke religie of denkbeelden die voor Midden-Delflanders niet relevant of interessant zijn.

Beslissen op inhoud

Wij kunnen elk onderwerp puur op inhoud beoordelen: vanuit de gemeente, vóór de gemeente. Want wie kan nu beter beoordelen wat belangrijk is voor Midden-Delfland, dan de Midden-Delflanders zelf?


 

Het buitengebied: Groene woestijn of tuin van de Randstad?

Jazeker, het buitengebied van Midden-Delfland is op het oog een groene oase middenin de bebouwing en industrie van de Randstad. Productiegras is goed voor de koeien, maar op dit moment niet meer dan dat. Wilde bloemen en planten zijn verdrongen door gras. Insecten en vooral bijen vinden steeds moeilijker voedsel. Zelfs de weidevogels hebben het zwaar.

Breng de wilde natuur terug
De natuur moet terug in Midden-Delfland, vindt Mijn Partij!. Dikke rapporten en plannen zijn er al meer dan genoeg. Het komt nu aan op concrete en doelgerichte acties en projecten. Daarom wil Mijn Partij! initiatieven en ideeën vanuit de samenleving op dit punt steunen en stimuleren. Laten we bijvoorbeeld beginnen met bloeiende bermen langs wegen en fietspaden. Goed voor de bij en genieten voor de recreant!


 

Buitengebied gesloten of open voor bezoekers?

Is het buitengebied van Midden-Delfland alleen maar boerenland of recreatiegebied met boeren? Met veel respect  voor de boeren kiest Mijn Partij! voor het laatste. Er is namelijk behoefte aan recreatieve voorzieningen in dit deel van de Randstad. Maar komt de recreant wel goed aan zijn trekken? Mijn Partij! denkt van niet, omdat de recreatieve mogelijkheden in dit gebied zich veelal beperken tot geasfalteerde fietspaden. Dus weinig wandelpaden en rustplaatsen, zoals zitbanken en picknickgelegenheden. Om maar te zwijgen over het ontbreken van afvalbakken. Dat moet anders en beter. In overleg met de grondeigenaren en pachters moet ook het boerenland meer opengesteld worden voor wandelaars. Vroeger werden dit wel kerkpaden genoemd.

Uniek recreatiegebied in de Randstad
Het buitengebied zou, door middel van kerkpaden die dwars door het gebied lopen, open moeten staan voor bezoekers. Hiervoor moet de gemeente pro-actief in gesprek gaan met de boeren om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het uitgeven van snelle, tijdelijke vergunningen kan extra inkomsten opleveren voor de boeren en het buitengebied in de lente- en zomermaanden omtoveren tot een uniek recreatiegebied, middenin de Randstad.


 

Schijnveiligheid of gemoedelijk dorpsgevoel?

Midden-Delfland behoort tot één van de veiligste gemeenten van de regio. En dat willen we graag zo houden! De overlast aan het Kloosterpad in Den Hoorn en de recente tragische dood van één van de bewoners daar, is helaas het bewijs dat die veiligheid niet vanzelfsprekend is. Daarnaast worden de bewoners van Midden-Delfland regelmatig opgeschrikt door woninginbraken, wat het gevoel van onveiligheid, zeker voor de gedupeerden, versterkt. 

Verantwoordelijkheid van de burgemeester
Mijn Partij! is blij met het burgerinitiatief voor buurtpreventie en steunt dit van harte. Maar het is tegelijkertijd hét bewijs dat de gemeente verzuimt om de veiligheid in onze gemeente effectief aan te pakken. Als gemeenteraad hebben wij geen inspraak in de wijze waarop de veiligheid in onze gemeente wordt gewaarborgd. Dit is de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Maar omdat de gemeenteraad de burgemeester controleert in zijn functioneren, kan Mijn Partij! wel garanderen dat wij hem in deze taak extra scherp zullen houden. We kunnen hem adviseren, bijsturen en aanzetten tot het nemen van acties, die volgens Mijn Partij! nodig zijn om onze gemeente niet alleen op papier veilig te houden, maar ook in de praktijk. 

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.