landelijk.jpg

Nieuwsflits 13 december 2016

Nieuwsflits MijnPartij! na Raadsvergadering 13 december 2016.

Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

  • MijnPartij! Is kritisch inzake de structuurvisie Schipluiden. We hebben wel voorgestemd, aangezien het een structuurvisie betreft. Bij de nadere uitwerking zullen de financiën en de parkeerproblematiek onze volle aandacht hebben. We zullen niet zomaar met de uitgewerkte deelplannen instemmen.
  • MijnPartij! Heeft tegen de erfpacht constructie gestemd inzake de deal met DHG. Zorgen van MijnPartij heeft te maken met de verhouding schulden en balanstotaal van de gemeente. Deze deal is zo groot voor onze kleine gemeente dat met deze deal al 50% van netto- schuldqoute gebruikt wordt. Mijn Partij was indertijd mede initiatiefnemer zijn van deze vorm van erfpacht. Echter deze deal valt niet in de geest wat MijnPartij! indertijd hiermee voor ogen had.
  • De college heeft een voorstel gedaan inzake de ontwikkelrichting van de Woudselaan te Den Hoorn. De gehele raad, dus ook MijnPartij! heeft hier voor gestemd. Aangezien met deze ontwikkelrichting, de geplande CPO projecten eindelijk kunnen starten. Indien er op de overige gronden meer CPO projecten komen, zal MijnPartij! dit van harte ondersteunen.
  • Gemeld kan worden dat de Energievisie is aangenomen. Te vermelden valt dat de ingediende moties van MijnPartij! hierin verwerkt zijn. Zoals de aanleg van zonnevelden en gasloos bouwen.
  • MijnPartij! heeft ingestemd met het aangepaste rioleringsplan. Deze is aangepast aan de huidige onderhoudsmogelijkheden. Dit heeft positieve gevolgen voor de inwoners, namelijk een lagere bijdrage.

 

Namens MijnPartij!

Frank van Lier

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.