schijnveiligheid.jpg

Nieuwsflits 24 januari 2017

Nieuwsflits MijnPartij! na Raadsvergadering 24 januari 2017.

Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

  • In deze vergadering is ons nieuwe burgercommissielid Martijn Geense benoemd (namens MijnPartij!). Wij hopen met zijn financiële achtergrond extra kwaliteit bij MijnPartij! toegevoegd te hebben.
  • MijnPartij! Heeft vragen gesteld over enkele zaken in de Hildegaerde in Maasland en over de vergunning van de galerie aan de Herenstraat in Maasland. Bij beide zaken zijn door de gemeente toezeggingen gedaan en (nog) niet nagekomen. Bij de Herenstraat wachten wij de vergunningsprocedure af en houden wij contact met het college. Inzake de Hildegaerde. Deze is nu geagendeerd op de komende commissievergadering.
  • MijnPartij! Is akkoord met aanpassen bestemmingsplan Zoutveenseweg 3. Aangezien 1 woning voor mantelzorg is bedoeld.
  • MijnPartij! Is akkoord met de aanpassingen bestemmingplan reclamemasten. Deze is strenger dan het oude plan en voldoet aan de nieuwste regels van Rijkswaterstaat.
  • Met de update van het 3d beleidsplan Sociaal Domein is er een actualisatie gemaakt van het beleid. Aangezien het een “kapstok” betreft op hoofdlijnen zijn wij hier mee akkoord. Dit plan geeft genoeg mogelijkheden om zaken toe te voegen.
  • MijnPartij! Heeft de wethouder veel succes gewenst met de Verklaring van geen bedenkingen voor 9 appartementen Koningskerk. MijnPartij! Steunt het plan. Aandachtspunt is  nog de parkeeroplossing/druk. Hierover zal door de wethouder nog met diverse partijen gesproken moeten worden. MijnPartij! Is er zich van bewust. Dat je het niet iedereen naar de zin kan maken.
  • MijnPartij! Steunt de wijziging bestemmingsplan Woudtzicht 2. De nieuwe situatie is beter en kleinschaliger dan de huidige.
  • MijnPartij! Gaat akkoord met de aankoop van een kassencomplex inzake de regeling sanering verspreid liggend glas, met de toezegging van de wethouder aan bepaalde toekomstige locaties de voorkeur te geven (kwaliteit in plaats van kwantiteit). MijnPartij! Is ook niet bang om ter zijner tijd aanvullend budget te vragen voor deze regeling. Aangezien geconstateerd kan worden dat deze regeling een gelaagde regeling is.
 

Namens MijnPartij!

Frank van Lier

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.